REFERAT: Middelfart holder sig fortsat på sejrskurs